Telefoon: 076 – 520 80 43
schoonmaakbedrijf breda

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Schoonmaakbedrijf KLIEN is zich bewust van zijn omgeving. Schoonmaakbedrijf Klien neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Schoonmaakbedrijf Klien maakt bewust keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Triple-P MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen; de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.

Schoonmaakbedrijf Klien realiseert zich dat MVO een proces is en geen eindbestemming. De nu gestelde doelen zullen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Schoonmaakbedrijf Klien zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

Milieu bewust schoonmaakbedrijf