schoonmaakbedrijf breda

Disclaimer

De informatie van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks
alle zorg die aan de invoer van deze website is besteed, kan schoonmaakbedrijf KLIEN BV niet
verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden over de inhoud van deze website voor en/
of in verband met alle gevolgen en/of (gevolg)schade van (on)juiste en/of (on)volledige gegevens of
de gevolgen van eventuele via deze informatie onstaande handelingen. Schoonmaakbedrijf KLIEN
BV wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze website. Voorts kunnen
aan de inhoud van deze website geen formele rechten worden ontleend; officiële correspondentie
met schoonmaakbedrijf KLIEN BV dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer te verlopen. Het logo
en de naam schoonmaakbedrijf KLIEN BV is een officiële merkregistratie en gedeponeerd in het
merkenregister in het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Alle gebruikers en lezers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te
gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren – Schoonmaakbedrijf KLIEN BV ®