Telefoon: 076 – 520 80 43
schoonmaakbedrijf breda

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Schoonmaakbedrijf KLIEN is zich bewust van zijn omgeving. Schoonmaakbedrijf Klien neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Schoonmaakbedrijf Klien maakt bewust keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Triple-P MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen; de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Klien is voorzien van het MVO keurmerk.

Schoonmaakbedrijf Klien realiseert zich dat MVO een proces is en geen eindbestemming. De nu gestelde doelen zullen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Klien zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

De CO2 voetstap van Klien:

De CO2-uitstoot van Klien per FTE is 419,24 kg

Het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om onze totale CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen is: 1.467,33 bomen.

Het aantal uren dat een 2.3 Megawatt windmolen moet draaien om onze totale uitstoot van CO2 te voorkomen is: 117,39 uren.

Een prijs van € 60,- per 1.000 kg CO2 is nodig om klimaatdoelstelling Parijs te halen. Onze kosten door ons verbruik is: € 1.761,-

Milieu bewust schoonmaakbedrijf