schoonmaakbedrijf breda

Triple-P MVO Milieu bewust schoonmaakbedrijf

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Schoonmaakbedrijf KLIEN is zich bewust van zijn omgeving. Schoonmaakbedrijf Klien neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Schoonmaakbedrijf Klien maakt bewust keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste visitekaartje en wij vinden het belangrijk dat zij met plezier naar onze klanten gaan. Daarom zoeken wij altijd naar de juiste balans tussen werk en privé. Wij houden rekening met werktijden maar ook met de afstand tussen de verschillende projecten. Wij zijn trots dat hierdoor het grootste gedeelte van onze medewerkers gebruik kan maken van een fiets in plaats van een auto. Wij gebruiken overal waar mogelijk schoonmaakmiddelen voorzien van EU Ecolabel waarvan de flessen vervaardigd zijn uit 100% gerecycled plastic. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen; de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Schoonmaakbedrijf Klien realiseert zich dat MVO een proces is en geen eindbestemming. De nu gestelde doelen zullen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Klien zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Klien is tot oktober 2023 voorzien van het MVO keurmerk.

De CO2 voetstap van Klien:

De CO2-uitstoot van Klien per FTE is 359,24 kg Het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om onze totale CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen is: 1.439,94 bomen. Het aantal uren dat een 2.3 Megawatt windmolen moet draaien om onze totale uitstoot van CO2 te voorkomen is: 114,96 uren. Een prijs van € 60,- per 1.000 kg CO2 is nodig om klimaatdoelstelling Parijs te halen. Onze kosten door ons verbruik is: € 1.724,- Wij proberen ervoor te zorgen om onze CO2-uitstoot te verlagen door onder andere correspondentie zo veel mogelijk digitaal te laten verlopen en efficiënte routes voor onze medewerkers in te plannen.